Tietosuojaseloste

Foto Profiili tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme asioinnin yhteydessä.
Laatimispäivä 7.6.2018
Päivitetty 10.10.2022

1. Rekisterinpitäjä
Foto Profiili
Kutomotie 3,
00380 Helsinki

2. Rekisterinasioita hoitava henkilö
Milla Huutoniemi
Milla.Huutomiemi@kuvaverk.asiakkaat.sigmatic.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
• Oikeutettu etu (asiakassuhde)
• Suostumus
Rekisterin käyttötarkoitus on Foto Profiilin studio- ja kouluvalokuvaukseen liittyvän liiketoiminnan harjoittaminen. Henkilötietoja käsitellään EU tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Fotoprofiili voi jakaa henkilötietoja kumppaneilleen mm. laskutusta, perintää ja kuvien tulostusta varten, jos tarkoitus tukee rekisterin toiminta-ajatusta. Muille ulkopuolisille tahoille tietoa ei luovuteta. Tietoja voidaan käyttää myös Foto Profiili Oy:n tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään asiakkaasta ja hänen tilaamista tuotteista perustietoja, kuten: Asiakkaan Nimi, Osoite, Sähköposti, Puhelinnumero

6. Rekisterin tietolähteet
Asiakkaan luovuttamat tiedot sekä asiakassuhteen aikana muutoin kertyvät tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Koulukuvauksien yhteydessä kuvattujen henkilöiden valokuvat lähetetään yhteistyökumppanille, joka hoitaa kuvien tulostuksen ja lähettämisen asiakkaille. Lisäksi tarpeen vaatien tietoja voidaan luovuttaa perintätarkoituksessa, sekä pyydettäessä viranomaiskäyttöön. Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus
A. Manuaalinen aineisto
Jos koulukuvauksen yhteydessä on käytetty käsin täytettäviä ennakkotilauslomakkeita Foto Profiili lähettää ne koulukuvauksen jälkeen yhteistyökumppanilleen, joka toimii myös reksiterinpitäjänä. Studio kuvauksien ajanvarauksista saatetaan pitää myös manuaalista kirjaa.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Asiakasrekisteri sijaitsee järjestelmäntoimittajan konesalissa. Järjestelmälle tehdään säännöllisiä tarkistuksia palveluntarjoajan toimesta.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus korjata tai poistaa omat tiedot tietokannasta koska vaan. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.